Ίσαλος

www.isalos.com.gr

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ / BRANDING
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ
  • BRANDING
Το αντικείμενο της εταιρείας ΙΣΑΛΟΣ είναι η προμήθεια ανταλλακτικών ναυτικών μηχανών, μηχανολογικού εξοπλισμού καθώς η μελέτη και η εγκατάσταση συστημάτων πρόωσης, πηδαλιουχίας και βοηθητικών μηχανημάτων για τη ναυτιλία.

Ένα εξειδικευμένο αντικείμενο με απαιτητικούς πελάτες. Η εταιρεία μας σχεδίασε και κατασκεύασε την ιστοσελίδα με σκοπό τη βέλτιστη παρουσίαση των προϊόντων και υπηρεσιών του πελάτη καθώς και τη γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στην πληροφορία που τους ενδιαφέρει.