ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τους κατάλληλους τρόπους προώθησης και προβολής της επιχείρησής σας.

Λαέρτου 22, Capital Trade Center, Τ.Κ. 55535
info@fdn-group.com
+30 210.710.1263
+30 2310.383.577
+30 2310.906.323Επωνυμία Εταιρείας: FDN GROUP IKE
Διακριτικός τίτλος: FDN GROUP
Νομική Μορφή: Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
Έδρα: Λαέρτου 22, ΤΚ: 55535, Θεσσαλονίκη
Αριθμός ΓΕΜΗ:  043344806000
Εταιρική Ιστοσελίδα: www.fdn-group.com